Отличия модели M1911 от M1911A1

Отличия модели M1911 от M1911A1